PZW Środa Wielkopolska koło nr 130

Krótko o Jeziorze średzkim

Zalew o powierzchni 47,7 ha powstał na rzece Moskawie w latach 1968-1971r.r. Rybostan w zalewie jest dość bogaty. Występują tutaj powszechnie spotykane gatunki ryb takie jak, spore leszcze - z których jezioro słynie, karpie, liny, karasie, płocie, amury, czy węgorze. Dla spinningistów nasz zalew oferuje spore szczupaki, okonie, sandacze i sumy.

Jezioro bogate jest w faunę i florę. Odnotowano prawie 100 gatunków ptaków. Do najciekawszych spośród lęgowych należą: perkoz dwuczuby (ok. 10 par), perkozek, bączek (prawdopodobnie lęgowy), bocian biały, łabędź niemy, łyska, kokoszka wodna, remiz, strzyżyk, świergotek łąkowy, trzciniak, brzęczka, dzięciołek, dzięcioł zielony, zimorodek , brzegówka oraz kruk. W okresie przelotów, zarówno wiosennych, jak i jesiennych odnotowano takie gatunki jak: perkoz rdzawoszyi, kormoran, czapla siwa, cyranka, gągoł, błotniak stawowy oraz łąkowy, bielik, sokół wędrowny, czajka, łęczak, piskliwiec, kszyk, mewa srebrzysta, czy rybitwa rzeczna. Zbiornik ten stanowi także ważne miejsce zimowania dla łabędzi niemych, których liczba w niektóre lata dochodzi nawet do kilkudziesięciu osobników, krzyżówek (ponad 300 sztuk) oraz mniej licznych łysek i kokoszek wodnych.

Galeria