Klub spiningowy "Barakuda"

Klub zainteresowań wędkarskich PZW zwany Klubem "Barakuda" został powołany Uchwałą Zarządu Koła PZW Środa Wlkp. nr 01/2002 z dnia 28.01.2002 na podstawie przepisów § 18 ust. 14.2 Statutu PZW i § 42 ust. 5 i 6 Statutu Wzorcowego Okręgu PZW. Siedzibą Klubu "Barakuda" jest ul. Berlinga 34, 63-000 Środa Wlkp. Terenem działania Klubu "Barakuda" jest obszar całego kraju.

Celem Klubu jest stwarzanie swym członkom dogodnych warunków do realizacji celów statutowych PZW, rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich członków oraz:

- Wymiana doświadczeń oraz propagowanie wędkarstwa spinningowego, w szczególności wśród młodzieży.
- Stworzenie warunków członkom Klubu uczestnictwa w ogólnopolskich imprezach i zawodach spinningowych.
- Współpraca z władzami macierzystego Koła i SSR w zakresie ochrony i zagospodarowania wód.Zapraszamy na stronę klubu: www.barakuda.republika.pl